top of page
Image by Linus Nylund

Existentiële begeleiding

In het leven stuiten mensen soms op onverwachte wendingen, waarbij hun pad niet verloopt zoals ze oorspronkelijk hadden gedacht of gewenst. Deze verstoringen zijn vaak verbonden met diepere thema's en levensvragen. Dood, zinloosheid, eenzaamheid, geluk, vrijheid en schuld zijn enkele van deze zware thema's die vaak verborgen liggen in alledaagse situaties.

Schijnbaar "gewone" gebeurtenissen of veranderingen in bijvoorbeeld relaties, gezin, vriendschap of werk kunnen leiden tot wat we existentiële spanningen noemen. Existentialiteit verwijst naar de kern van ons mens-zijn. Deze spanningen raken dus aan de essentie van ons bestaan als individu en confronteren ons met diepgewortelde vragen zoals: Wie ben ik eigenlijk? Wat beteken ik in dit leven? Wat verwacht ik van anderen en wat verwachten zij van mij?

In existentiële begeleiding wordt ruimte gecreëerd voor de moeilijkheden die ervaren worden bij deze spanningen. Verschillende kaders en inzichten uit de psychologie en filosofie worden vertaald en begrijpelijk gemaakt binnen het unieke levensverhaal van de cliënt. De therapeut reikt handvatten aan vanuit psychologische en filosofische perspectieven, maar er is ook ruimte voor de eigen inbreng van de cliënt. Existentiële begeleiding is een interactief proces waarbij therapeut en cliënt samen op zoek gaan naar zinvolle manieren om de betreffende aspecten van het leven weer op het juiste spoor te krijgen.

Het is echter belangrijk om op te merken dat existentiële begeleiding geen psychotherapie is, omdat bepaalde elementen van het psychotherapeutische proces ontbreken. De hulpvraag en het lijden van de cliënt zijn vaak minder uitgesproken en de therapeut neemt een andere rol aan. Met andere woorden, existentiële begeleiding is meer een begeleidend proces dan een therapie.

Waarom existentiële begeleiding ?

Waarmee kan je zoal terecht in existentiële begeleiding? Eigenlijk kunnen tal van levenssituaties aanleiding zijn. Vaak gaat het over intensere momenten in iemands leven, volgend op of voorafgaand aan (ingrijpende) veranderingen of beslissingen. Misschien toch enkele voorbeelden …

  • Keuzes die te maken hebben met je werk

  • Onverwachte mogelijkheden die wel heel wat verandering zouden teweeg brengen

  • Je ervaart vaak momenten van leegte en sleur en je wil dingen in je leven veranderen

  • Belangrijke mensen in je omgeving zijn weggevallen en weet niet goed hoe hiermee om te gaan

  • Er spelen zich al langere tijd moeilijkheden af in je relatie en je voelt aan dat er grote beslissingen op til staan, maar weet niet goed hoe dit aan te pakken

  • Er worden dingen van je verwacht maar jij vindt die niet zo evident, bijvoorbeeld studiekeuze

  • Je partner wil erg graag kinderen maar jij weet niet of je er wel aan toe bent

  • Hoe ga je om met keerpunt-momenten zoals huwelijk, geboorte, uithuizen en verhuizen,…

bottom of page