top of page
Image by Nate Neelson

Systeemtherapie

In de context van relatietherapie en gezinstherapie, komen twee essentiële concepten naar voren. Ten eerste erkennen we dat individuen allemaal deel uitmaken van diverse sociale groepen, zoals families en relaties. Deze groepen worden aangeduid als 'systemen.'

Systeemtherapie richt zich vaak op de dynamiek binnen het familie- of gezinssysteem en onderzoekt hoe deze interacties de instandhouding van problemen kunnen beïnvloeden. Het tweede fundamentele concept binnen de systeemtherapie betreft de impact van ongezonde interactiepatronen binnen het systeem op de individuele leden. Deze benadering stelt ons in staat om problemen binnen relaties en gezinnen te begrijpen en aan te pakken. Door aandacht te besteden aan de onderliggende gedachten en emoties in het kader van interpersoonlijke relaties, streven we naar het herstellen van gezonde dynamieken en het verminderen van problemen.

Typerend voor systeemtherapie is dat partners of gezinsleden vaak gezamenlijk deelnemen aan de therapie. De focus ligt op de problemen die een of meerdere betrokkenen ervaren binnen de relatie of het gezin. Gedurende de therapie kunnen deelnemers zich bewust worden van hoe zij op elkaar reageren en welke impact zij hebben op anderen. Bovendien worden vaak praktische oefeningen en huiswerkopdrachten voorgesteld, met als doel nieuwe benaderingen uit te proberen om bestaande patronen te doorbreken.

Een belangrijk aspect van systeemtherapie is de aandacht voor gedragspatronen. In relaties en gezinnen herhalen mensen vaak dezelfde gedragspatronen. Deze patronen doorbreken gebeurt het effectiefst door nieuwe gedragswijzen en interactiepatronen aan te leren. Dit omvat ook het herinterpreteren van waarnemingen, ervaringen en emoties binnen de context van interpersoonlijke relaties, het uitspreken van verwachtingen en het actief luisteren naar elkaar. Wanneer deze uitdagingen worden aangegaan, kan positieve kracht vrijkomen binnen het systeem, wat zowel zichtbaar als voelbaar is en kan bijdragen aan een harmonieuze en gezonde dynamiek binnen relaties en gezinnen.

bottom of page