top of page
Image by Ehimetalor Akhere Unuabona

Traumatherapie

Een ingrijpende gebeurtenis heeft invloed op zowel ons lichaam als onze geest. Daarom is het van belang om te werken aan herstel, zowel fysiek als emotioneel. Net zoals het herstel van een fysieke verwonding tijd en zorg vergt, vraagt het herstel van een emotioneel trauma om geduld. Binnen een specifieke vorm van therapie is er ruimte om op je eigen tempo aan de slag te gaan met deze moeilijke ervaringen.

De benadering omvat zowel fysieke als emotionele aspecten. In eerste instantie worden symptomen geïdentificeerd en wordt ondersteuning geboden bij het beheersen ervan. We richten ons op het verminderen van stress en bieden ontspanningsoefeningen aan om de symptomen te verlichten. Bovendien maken we gebruik van sensomotorische technieken om een dieper begrip en beheer van de lichamelijke reacties te faciliteren.

In een latere fase van de therapie ligt de focus op het verwerken van herinneringen en emoties die verband houden met de ingrijpende ervaring. Dit proces omvat het stellen van gerichte vragen en het benadrukken van kleine stappen voorwaarts. Hierdoor kun je jezelf helpen om het verleden achter je te laten en hernieuwde energie te vinden voor de toekomst.

bottom of page